Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Thông tin thi tuyển sinh và thi THPT Quốc gia năm 2017

Các văn bản chỉ đạo về thi tuyển sinh các cấp và thi THPT Quốc gia năm 2017 và các thông tin liên quan sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây, xem nội dung chi tiết dưới đây:

Xem chuyên mục các văn bản Khảo thí & Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT: tại đây ...

Xem thông tin tại Cổng thông tin tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo: tại đây ...

I. Văn bản Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Công văn số 478/SGDĐT-KT&KĐCL, ngày 03 tháng 4 năm 2017 V/v tăng cường hướng dẫn đăng ký tuyển sinh và nhập thông tin thí sinh lên hệ thống thi THPT quốc gia năm 2017;

- Công văn số 426/SGDĐT-KTKĐCL, ngày 27 tháng 03 năm 2017 V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018;

- Công văn số 245/SGDĐT-KTKĐCL, ngày 27 tháng 02 năm 2017 V/v hướng dẫn thực hiện kế hoạch thi THPT quốc gia năm 2017;

- Danh mục thi 2017 - (Theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013)       

II. Văn bản UBND tỉnh:
- Quyết định số 1213/QĐ-UBND, ngày 10/5/2017 về việc thành lập các Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

III. Văn bản Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng;

2. Công văn số 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT về Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2017;

3. Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;

4. Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Cục Khảo thí – KĐCLGD về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017;

5. Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

6. Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 2 năm 2017 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Quyết định số 957/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp tổ chức thi THPT quốc gia 2017

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 226
  • Trong tuần: 2224
  • Tất cả: 138689